Många argument för att arbeta strategiskt med din kommuns vattenplanering

Många kommuner kämpar med att få upp vattenfrågorna på den politiska dagordningen. Utan politiskt stöd blir det svårt att öka takten på vattenarbetet. – Det finns ingen enkel ”så-här-gör-du-lösning” för detta, men det finns många goda exempel på kommuner som har lyckats, säger Jenny Enberg, länsstyrelsen i Stockholm och LIFE IP Rich Waters.

En gemensam framgångsfaktor för flera av de kommuner som har lyckats i sitt strategiska arbete med vattenplanering är att de har hittat personer i den interna organisationen som både har beslutsmandat och intresse för frågorna. I det fortsatta arbetet har de sedan använt argument som:

”Genom att inkludera vatten tidigt i till exempel detaljplaner kan vi få en mer hållbar och mindre kostsam stadsutveckling.”

”Vi tar med dagvattenlösningar när det gäller gestaltningen i stadsmiljön. Med genomtänkta lösningar kan även dagvattenlösningar bidra till att öka rekreationsvärden för medborgarna.”

”Genom att ha en utsedd resurs som håller ihop arbetet med vattenplanering kan vi enklare hitta en balans och en prioritering som gör att vi inte ”springer på alla bollar samtidigt”.”

”Med en tydlig organisation kring våra vattenfrågor, där det är känt vem som gör vad och vem som beslutar om vad, går arbetet fortare och smidigare och vi kan använda våra resurser med effektivt.”

Det finns med andra ord många olika typer av argument för att arbeta med en strukturerad vattenplanering. Förutom en god portion tålamod så är det viktigt att fundera på vad just din kommun behöver. Vem behöver du prata med för att få igång tankar som kan resultera i att ni tar nästa steg?

– Fråga runt bland dina kollegor på kommunen. Ni kanske är fler som har idéer på hur ni kan utveckla era arbetssätt? Ett bra tips är att först börja med VAD som behöver göras och VEM som ska börja dra i trådarna. Därefter är det dags att börja fundera på HUR ni ska göra det. Jag vill tipsa om att läsa det första kapitlet i vår Handbok för strategisk kommunal vattenplanering som handlar just om att motivera. Jag vill också slå ett slag för Rich Waters; hör av er så kan vi hjälpa er att strukturera just ert vattenarbete, säger Jenny Enberg.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Få stöd i din vattenplanering