Fria vandringsvägar för fisk

Många fiskar och andra vattenlevande djur behöver kunna röra sig upp- och nedströms. De hindras idag bland annat av dammar och kraftverk. Bristen på konnektivitet är ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60 procent av sjöar och vattendrag hinder som hotar biologisk mångfald.

I vårt arbete inom LIFE IP Rich Waters vill vi bland annat visa hur vandringsvägar för fisk kan byggas med hänsyn till kulturmiljö och hur hotade arter kan räddas genom anpassning av vattenkraftverk.

Många människor står samlade vid ett forsande vattendrag.

Anpassning av vattenkraft för hotade arter

Mälarenergi AB har anlagt faunapassager vid kraftverken i Rällsälv i Ljusnarsbergs kommun och Östtuna i Köpings kommun. Faunapassagerna förbättrar livsmiljöerna för bland annat flodpärlmussla, öring

Man i keps med ett barn i famnen utomhus

Dialog med markägare och boende

Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 togs två två

En gammal kvarn i ett vattendrag.

Kulturmiljöer i vatten

Områdena kring Trosaån och Kilaån är två exempel där behovet är stort av att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som det finns många värdefulla

En slingrande promenadstig med ett vattendrag runt.

Besök en fiskväg!

Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser. Besök