Goda råd för markägare som äger en damm

Forsande och skummande vatten under en träbro.

Ett flertal av landets dammar finns på privatpersoners mark och många markägare har frågor om lagstiftning, ansvar, säkerhet och vilka möjligheter som finns att göra förändringar i vattenmiljön. Inom LIFE IP Rich Waters har Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram ett material som riktar sig till dem som har en damm på sin fastighet och som vill veta mer.

Inom LIFE IP Rich Waters har Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram ett material som riktar sig till dem som har en damm på sin fastighet och som vill veta mer.

Läs publikationen Att äga och förvalta en damm