Besök en fiskväg!

En slingrande promenadstig med ett vattendrag runt.

Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser. Besök en eller flera och få inspiration och ny kunskap om hur en uppskattad och välfungerande fiskväg kan se ut!

Vill du veta mer om varje besöksmål? Här beskriver vi dem!

Du hittar besöksmålen på kartan eller direkt via länken Fika med fisken runt Mälaren.