Kulturmiljöer i vatten

En gammal kvarn i ett vattendrag.

Många vandringshinder för fisk, som kvarndammar och småskaliga vattenkraftverk, utgör värdefulla kulturmiljöer som berättar för oss hur livet levdes förr och om vilka tekniska lösningar som då bidrog till vårt välstånd. Inom Rich Waters har vi arrangerat flera uppskattade fältvandringar i sådana miljöer. Vi har också gjort översiktliga inventeringar av kulturmiljöer vilket ger en bild över vilka åtgärder som går att göra för att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som vi bevarar kulturmiljöer. Här kan du ta del av vårt material!

Guide för fältvandringar

Frågan om hur fria vandringsvägar för fisk kan förenas med bevarade kulturmiljöer hamnar ofta i fokus i diskussioner kring åtgärder av vandringshinder. Inom Rich Waters har länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland arrangerat en serie fältvandringar vid kulturmiljöer i vatten för att underlätta dialog kring lösningar. Lärdomarna och erfarenheterna finns sammanställda i en guide. Perfekt inspiration för dig som jobbar på en länsstyrelse, kommun eller är åtgärdssamordnare eller konsult!

Samsyn mellan natur- och kulturmiljöintressen: En guide för fältvandringar vid vandringshinder


Översiktliga inventeringar av kulturhistoriska miljöer

Områdena kring Trosaån och Kilaån är två exempel där behovet är stort av att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som det finns många värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför tagit fram översiktliga inventeringar av kulturhistoriska miljöer för dessa två områden. Underlaget ger en bild över vilka åtgärder som går att göra för att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som vi bevarar kulturmiljöer. Ett bra underlag att ha för dig som jobbar med frågor om konnektivitet i kulturmiljö!