Kulturmiljöer i vatten

En gammal kvarn i ett vattendrag.

Områdena kring Trosaån och Kilaån är två exempel där behovet är stort av att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som det finns många värdefulla kulturmiljöer.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför tagit fram översiktliga inventeringar av kulturhistoriska miljöer för dessa två områden.

Underlaget ger en bild över vilka åtgärder som går att göra för att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som vi bevarar kulturmiljöer. Ett bra underlag att ha för dig som jobbar med frågor om konnektivitet i kulturmiljö!