Fria vandringsvägar för fisk i stadsmiljö

Turbinbron i Västerås.

Många svenska städer har växt fram kring bäckar, åar och älvar, som har varit viktiga för elförsörjning, transporter och andra verksamheter som drivits av vattenkraft. Dammar och kraftverk utgör ofta värdefulla kulturmiljöer som vittnar om stadens historia. Inom LIFE IP Rich Waters har flera aktörer på olika sätt arbetat med att återskapa fria vandringsvägar för fisk i just stadsmiljöer samtidigt som hänsyn tas till andra viktiga samhällsintressen. Målet har också varit att främja ett utbyte av erfarenheter och ökad samsyn kring möjliga åtgärder.

Dessa arbeten och resultaten av dem kan vara till hjälp för dig som jobbar med vattenfrågor på en kommun, länsstyrelse eller vattenorganisation, eller som är rådgivare eller åtgärdssamordnare. 

Guide och inspiration

Länsstyrelsen i Örebro har tagit fram en rapport som belyser lösningar för en fiskväg i en utmanande miljö, men också hur man kan optimera lösningen så att den ska fungera så bra som möjligt. Rapporten är en guide och inspiration för dig som ska bygga fiskvägar i utmanande och svåra lägen, speciellt för dig som planerar att bygga en fiskväg i stadsmiljö!

Läs rapporten Fiskvägar i stadsnära miljöer

Följ med till en faunapassage!

I centrala Västerås har Mälarenergi och Västerås stad byggt en faunapassage förbi det gamla Turbinhuset i Svartån. Den cirka 180 meter långa faunapassagen ligger mitt i en känslig kulturmiljö och utformningen har krävt stora hänsyn till omgivningen.

Följ med på digitalt studiebesök till faunapassagen

Västerås stads tips kring kommunikation och mediakontakter kring vattensatsningar i stadsmiljö