Dialog med markägare och boende

Man i keps med ett barn i famnen utomhus

Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 togs två äldre dammar bort i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar för fisk.

Du som på olika sätt har kontakt med markägare i frågor om fria vandringsvägar – titta gärna på den film som tagits fram! Där får du följa projektets framfart och veta mer om hur man arbetat för att bevara intressanta och vackra kulturmiljöer och samtidigt återställa naturvärden. I filmen intervjuas markägare, närboende och andra som berörts av åtgärderna och filmen betonar vikten av dialog och förankring