Anpassning av vattenkraft för hotade arter

Många människor står samlade vid ett forsande vattendrag.

Mälarenergi AB har anlagt faunapassager vid kraftverken i Rällsälv i Ljusnarsbergs kommun och Östtuna i Köpings kommun. Faunapassagerna förbättrar livsmiljöerna för bland annat flodpärlmussla, öring och asp, men de blir också inspirerande exempel på hur kraftproduktion kan anpassas för att ha så att liten påverkan på vattenmiljön som möjligt.

Du som planerar för liknande satsningar: här delar Mälarenergi AB med sig av vad de har lärt sig under arbetets gång. De redogör för hur processen har sett ut, från frågor om tillstånd, servitut och upphandling till uppföljning och utvärdering.

Illustration: Så fungerar faunapassagen vid Rällsälv

Klicka på bilden och ta del av en illustration över hur faunapassagen vid Rällsälvs kraftverk fungerar.