Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? 

Flera personer står i ett vattendrag med spadar och krattor.

Kostnadsfrågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters har Länsstyrelsen i Örebro tagit fram en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort. Sammanställningen ger också en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer som spelar in för totalkostnaden. Prislappen för de undersökta åtgärderna varierar mellan knappt 30 000 och närmare 6 miljoner kronor. Mediankostnaden för de dammar som ingår i analysen hamnar på ungefär 700 000 kronor.

Ta del av sammanställningen

Målet med sammanställningen är att det ska vara ett stöd till dig som ska värdera olika åtgärdsalternativ vid dammar och för att du ska kunna fatta välgrundade beslut. 

Läs rapporten Analys av kostnader i samband med borttagande av dammar

Se föreläsningen Kostnader vid borttagning av dammar

Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen i Örebro län, presenterade sammanställningen på Rich Waters Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering 16-17 november 2021.

Titta på föreläsningen på Youtube!