Faunapassager i stadsmiljö

Faunapassage i Svartån, Västerås.

Inom LIFE IP Rich Waters samarbetar Västerås stad och Mälarenergi för att öppna upp fria vandringsvägar för fisk i Svartån i Västerås. Projektet visar bland annat hur faunapassager kan byggas med hänsyn till känsliga kulturmiljöer i en stad.

I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag och biflöden för reproduktion och för att hitta föda, bland annat den hotade aspen. I dag finns otaliga hinder för vandringsfiskar, i form av dammar, kraftverk och vägtrummor. Det är inte bara många fiskarter som hotas av vandringshinder i vattendragen. Andra djur och organismer som lever i vatten är ofta beroende av att fisk kan vandra för sin överlevnad, till exempel flodpärlmusslan.

I centrala Västerås har Mälarenergi och Västerås stad byggt en faunapassage förbi det gamla Turbinhuset i Svartån. Den cirka 180 meter långa faunapassagen ligger mitt i en känslig kulturmiljö och utformningen har krävt stora hänsyn till omgivningen. Dammen vid Turbinhuset har under över hundra år utgjort det första vandringshindret i Svartån. Nästa etapp i projektet är att anlägga ytterligare en fiskpassage vid Falkenbergska kvarnen. Därmed öppnas nio kilometer fri vandringsväg i ån.

Följ med till faunapassagen!

I en film från mars 2021 guidar Johan Lind, Mälarenergi, och Susanna Hansen, Västerås stad, oss runt faunapassagen vid Turbinbron. 

Vandringshinder i stadsmiljö

Många svenska städer har växt fram kring bäckar, åar och älvar, som har varit viktiga för elförsörjning, transporter och andra verksamheter som drivits av vattenkraft. Dammar och kraftverk utgör ofta värdefulla kulturmiljöer som vittnar om stadens historia. Hur kan vi arbeta för att återskapa fria vandringsvägar för fisk i just stadsmiljöer och samtidigt ta hänsyn till andra viktiga samhällsintressen? Inom projektet vill vi främja ett utbyte av erfarenheter och ökad samsyn kring möjliga åtgärder.


 

Läs mer om projektet

Nyhet: Första spadtaget för bygget av faunapassage vid Falkenbergska kvarnen (18 juli 2022)

Lärdomar och resultat: Västerås stad: Tidig, öppen och konkret kommunikation är framgångsfaktorer (5 maj 2022)

Lärdomar och resultat: Lärdom och resultat: Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt (22 februari 2022)

Nyhet: Nu startar arbetet med faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen i Västerås (16 februari 2022)

Nyhet: Faunapassagen i Västerås vinner arkitekturpris (17 juni 2020)

Nyhet: Slow tv från Svartån – följ fiskens vandring i faunapassagen! (21 april 2020)

Nyhet: Fler faunapassager öppnas – viktigt för biologisk mångfald (2 augusti 2019)

Nyhet: Första spadtaget för faunapassage i Västerås (5 september 2018)

Nyhet: Inventering av fiskrom inför öppning av vandringsvägar (4 maj 2018)

Nyhet: Snart kan fisken vandra fritt i Västerås (19 april 2018)

Lärdomar och resultat: Fiskvägar – en komplex fråga i stadsmiljö

www.fiskdata.se (extern länk): Fiskräknare Turbinbron


Medverkande parter

Västerås stad

Mälarenergi

Kontaktpersoner

En kvinna i halvlångt mörkt hår, grå sjal och svart jacka.
Susanna Hansen, Västerås stad
En man med kort brunt hår, orange pikétröja och svart jacka.
Johan Lind, Mälarenergi