Fler faunapassager öppnas – viktigt för biologisk mångfald

Under juni invigdes två faunapassager som byggts inom LIFE IP Rich Waters. Fisk och andra vattenlevande djur kan därmed vandra uppströms både i Svartån i Västerås och i Rällsälven utanför Kopparberg. Nu är även en tredje fiskväg öppen. Det är kraftverket i Östtuna, i Köpings kommun, där fisken har fått en passage upp i Hedströmmen från Mälaren.

Faunapassagen vid Östtuna kraftverk. Foto: Gunilla Alm

Den nya faunapassagen kommer officiellt att invigas i september men redan nu är vattenvägen fri från hinder för arter som asp, ål och id. Faunapassagen vid Östtuna kraftverk är ett så kallat omlöp, det vill säga en grävd, naturliknande bäck där fisk och andra djur kan ta sig förbi. Genom att flytta och lägga till sten och grus återställs den naturliga forsen, som sedan lockar fisken in i faunapassagen. Här kommer även fiskyngel och andra små djur och insekter att trivas i den steniga bottnen. På så sätt bidrar faunapassagerna till ökad biologisk mångfald i och omkring vattendraget.

Johan Lind, Mälarenergi, möblerar för fiskarna i Svartån, Västerås

Faunapassagen har byggts av Mälarenergi, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Förutom själva omlöpet har Mälarenergi även installerat ett helt nytt galler framför det gamla intaget för att förhindra att fisken hamnar i turbinerna när den rör sig nedströms för att återvända till Mälaren.

Välbesökta invigningar i Västerås och Rällsälv

I centrala Västerås har Mälarenergi och Västerås stad byggt en faunapassage förbi det gamla Turbinhuset i Svartån. Den cirka 180 meter långa faunapassagen ligger mitt i en känslig kulturmiljö och utformningen har krävt stora hänsyn till omgivningen. Redan före invigningen var intresset för faunapassagen varit stort, både från Västeråsborna och från andra kommuner som planerar liknande åtgärder.

Den 18 juni invigde landshövding Minoo Akhtarzand den nya faunapassagen i Västerås, tillsammans med Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson och tekniska nämndens ordförande Anna Thunell.

Hundratals Västeråsbor var på plats för att se när passagen fylldes med vatten.

Fler foton från invigningen i Västerås

Den 9 juni 2019 invigde Mälarenergi en 350 meter lång faunapassage förbi kraftverksdammen i Rällsälven, strax söder om Kopparberg. Passagen slingrar sig genom landskapet för att skapa en så naturliknande miljö som möjligt för öring och andra fiskar. Det finns även ett bestånd av flodpärlmussla i närliggande Bredsjöbäcken. Genom den nya faunapassagen är förhoppningen att musslan även kommer att föröka sig i Rällsälven.

amiljefest när barnen fick hjälpa till att skotta lekgrus i faunapassagen i Rällsälv

Fler foton från invigningen i Rällsälv