Inventering av fiskrom inför öppning av vandringsvägar

Fisken ser ut att trivas i forsen nedströms Turbinbron i Västerås! Det finns gott om fiskrom, kunde vi konstatera när Västerås stad och Mälarenergi idag gjorde en inventering och samlade in e-DNA-prover.

Gustav Johansson, Hydrophyta ekologikonsult, som på uppdrag av Västerås stad och Mälarenergi utför fiskromsinventeringen i Svartån.

Inventeringen ska bland annat användas för att jämföra situationen före och efter bygget av fiskpassagerna vid Turbinbron och vid Falkenbergska kvarnen i centrala Västerås. En inventering görs även vid Åkesta kvarn, utanför Skultuna, för att man ska kunna mäta hur mycket fisk som tar sig dit när vandringsvägarna öppnats upp.

Exakt hur många fiskar som lekt i forsområdet är svårt att bedöma, även om det var gott om rom. När rommen kläcker tar sig ynglen sedan nedströms till lite lugnare partier där de växer upp. När de blir tillräckligt gamla blir det deras tur att leka.

– Eftersom det är få strömsträckor kvar som lämpar sig för lek är det bra att man bygger faunapassager som gör fler bra lekområden tillgängliga, särskilt uppströms med strömmande och väl syresatt vatten, som är bra för rommens utveckling, förklarar Gunilla Alm, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Företaget Hydrophyta ekologikonsult, som genomför inventeringen, har även tagit så kallade e-DNA-prover för att se vilka arter som finns i sträckan.