Slow tv från Svartån – följ fiskens vandring i faunapassagen!

Under våren behöver de flesta fiskar vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. Den nya faunapassagen i centrala Västerås gör det åter igen möjligt för Mälarens fiskar att komma upp i Svartån. Från och med nu kan alla intresserade följa fiskvandringen live på webben.

Följ fiskkameran live: www.fiskdata.se

​En automatisk fiskräknare med kamera installerades vid faunapassagens mynning i mars i år och har sedan dess testas. Och nu kan alltså den intresserade via webbplatsen fiskdata.se direkt följa vad som händer under vattenytan. På webbplatsen finns också sparade filmklipp där olika fiskar passerar kameran och du hittar också information om art och längd.

Den första registreraring av en fisk skedde redan den 5 mars. Tyvärr gick det inte att se vilken art det var. Sedan dess har cirka 200 fiskpassager registrerats av kameran.

– Det är jätteroligt att så många fiskar har hittat upp i faunapassagen. Till exempel har vi redan sett flodnejonöga. Det visar sig också att även de svagsimmande arterna klarar den här forsen, säger Susanna Hansen, vattensamordnare på Västerås stad.

Flodnejonöga
Fiskkameran har redan registrerat flodnejönöga i faunapassagen.Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås har byggts av Västerås stad och Mälarenergi, inom ramen för LIFE IP Rich Waters.