Faunapassagen i Västerås vinner arkitekturpris

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås har vunnit Arkitekturpriset i Västmanland 2020. Faunapassagen invigdes förra året och har byggts av Mälarenergi och Västerås stad inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

faunapassagen i Svartån
Faunapassagen i Svartån i Västerås. Foto: Mälarenergi

Arkitekturpriset delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland och tillkännagavs på föreningens årsmöte den 15 juni. Ur juryns motivering:

Under över hundra år har Svartån varit avstängd för lekande fisk på grund av ett kraftverksbygge 1891 som bidrog till Västerås och sedermera hela Sveriges utveckling. Men kraftverksanläggningen förbättrade villkoren för människan på bekostnad av livsvillkoren för faunan. Nu har villkoren för faunan återställts genom att en faunapassage anlagts. Detta med en elegant lösning, i en av Västerås mest laddade historiska miljöer, utan att störa platsens estetiska och kulturhistoriska värden. I stället lyfter och förädlar faunapassagen omgivningen genom sitt spel med vattnets egenskaper.

Med sitt blockfall, bidrar faunapassagen till en förhöjd upplevelse. En brusande symfoni av forsande vattenmassor som varierar över årstiderna.

Faunapassagen var en av fem nominerade till priset. För utformningen står Mälarenergi, dcl.13 arkitekter och ingenjörer ab, Norconsult AB på uppdrag av Mälarenergi och Västerås stad.

– Det känns roligt att ge priset till ett projekt som kanske i mångas ögon inte sticker ut med sin arkitektur men som i det här fallet är bra just därför. Ett stort ingrepp i en känslig kulturmiljö kräver en omsorgsfull gestaltning för att bli bra och det tycker vi att faunapassagen har, säger Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn, i ett pressmeddelande.

– Vi är naturligtvis oerhört glada över vinsten. Faunapassagerna har en stor vikt för våra fiskars och andra vattenlevande djurs möjligheter att vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. I år är första året sedan 1891 som fiskarna kan simma förbi dammen vid Turbinhuset och vidare upp i Svartån, säger Ulf Andersson, chef för vattenkraften inom Mälarenergi.

Läs hela motiveringen