Första spadtaget för bygget av faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen

I slutet av juni togs det första spadtaget i bygget av en faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen i centrala Västerås. Målet är skapa fria vandringsvägar så att fiskarna ska kunna ta sig ännu längre upp i Svartån än de kan idag. Den nya faunapassagen väntas vara klar våren 2023.

Västerås stad har sedan tidigare, i samarbete med Mälarenergi, anlagt en faunapassage vid Turbinbron inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Tack vare den har flera rödlistade och utrotningshotade arter hittat tillbaka till sina lekområden i Svartån. När den nya faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen står klar kommer fiskarna kunna vandra vidare upp i Svartån till lekområden ända uppe vid Åkesta.

I samband med skapandet av faunapassagen kommer Västerås stad också stabilisera den gång- och cykelväg som går längs med västra sidan av Svartån och anlägga ett trädäck i anslutning till gångstråket.

En kvinna och en man i gula varselkläder skottar grus med varsin spade. I bakgrunden syns byggvepor.
Första spadtaget i bygget av faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen togs av Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden och Frederik Johansson, ställföreträdande platschef för Westcon. Foto: Västerås stad
Västerås stads skiss över faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen.

Mer information

Läs Västerås stads pressmeddelande om Falkenbergska kvarnen

Den nya faunapassagen ingår i LIFE IP Rich Waters delprojekt Faunapassager i stadsmiljö.