Snart kan fisken vandra fritt i Västerås

I sommar är det byggstart för den nya fiskpassagen vid Turbinbron i centrala Västerås. Det vill vi uppmärksamma lite extra inför Vandringsfiskars dag, som firas på lördag den 21 april!

I filmen berättar Johan Lind från Mälarenergi och Susanna Hansen från Västerås stad om projektet med en faunapassage och vad det kommer att betyda för de runt 30 fiskarter i Mälaren som får möjlighet att vandra upp i Svartån.

De allra flesta fiskarter behöver vandra, för att hitta föda eller för att nå lämpliga lekområden. I morgon, lördag den 21 april, firas Vandringsfiskars Dag – World Fish Migration Day. Dagen är ett återkommande evenemang för att uppmärksamma vandringsfiskars betydelse för levande sjöar och vattendrag.

I dag finns otaliga hinder för vandringsfiskarna, i form av dammar, kraftverk och vägtrummor. Det är inte bara många fiskarter som hotas av vandringshinder i vattendragen. Andra djur och organismer som lever i vatten är ofta beroende av att fisk kan vandra för sin överlevnad, till exempel flodpärlmusslan.

I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag och biflöden för reproduktion och för att hitta föda, bland annat den hotade aspen.

Byggstart i Svartån i juli

Inom LIFE IP Rich Waters samarbetar Västerås stad och Mälarenergi i ett projekt som öppnar upp fria vandringsvägar i Svartån.  Projektet ska bland annat visa hur fiskpassager kan byggas i stadsmiljöer med hänsyn tagen till känsliga kulturmiljöer. En dom i Mark- och miljödomstolen i mars gav klartecken för byggstart.

Dammen vid turbinhuset är det första vandringshindret i Svartån. Enligt Johan Lind, projektledare på Mälarenergi, kommer man börja med att sänka dämningsområdet vid Turbinbron i juli. Därefter startar själva byggarbetet i augusti och kommer att pågå intensivt under hösten. Faunapassagen ska sedan stå klar före årets slut, till glädje för de fiskar som under våren och försommaren söker sig uppströms.

Nästa etapp i projektet är att anlägga ytterligare en fiskpassage vid Falkenbergska kvarnen. Därmed öppnas vandringsvägarna upp ända till Skultuna.