Brunnby gård: Åtgärder för att behålla näringen på åkern

I filmen får vi följa med Susanna Hansen, Västerås stad, och lantbrukaren Roberth Kihlin på en promenad längs med demonstrationsslingan.

Övergödning leder bland annat till algblomning, syrebrist, påskyndad igenväxning och utarmning av den biologiska mångfalden i våra sjöar, vattendrag och hav. Jordbrukets läckage av näringsämnen har pekats ut som en viktig källa till övergödning. Utlakningen från jordbruket beror på flera faktorer och bara en del av dem går att påverka. Mark läcker naturligt och all odling medför att utlakningen ökar från marken.

Det finns ändå mycket man som lantbrukare kan göra. Vid Brunnby gård i Västerås finns en demonstrationsanläggning där du genom att följa en markerad slinga kan ta del av information om åtgärder för att både behålla näringen på åkermarken, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet.

Under varje åtgärd finns mer information och en kort film.

Här är åtgärderna

Relaterade projekt

Läs mer om projektet

Medverkande parter

En kvinna i halvlångt mörkt hår, grå sjal och svart jacka.

Kontaktperson

Susanna Hansen, Västerås stad