”Det finns mycket man som lantbrukare kan göra mot övergödning”

Ett av våra största miljöproblem är övergödning och en viktig källa är jordbrukets läckage av näringsämnen. Men det finns flera åtgärder man som lantbrukare kan göra för att minska övergödningen.

Läckaget av näringsämnen från jordbruket beror på flera faktorer och bara en del av dem går att påverka. Mark läcker naturligt och all odling medför att läckaget av näringsämnen ökar från marken.

– Det finns ändå mycket man som lantbrukare kan göra. Vid Brunnby gård i Västerås har vi, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, gjort en markerad slinga där du följer vattnets väg från åkern till diket. Längs vägen får du information via skyltar om åtgärder för hur du både kan behålla näringen på åkermarken, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet. Nu finns informationen om alla dessa åtgärder publicerad även här på vår webbplats, berättar Susanna Hansen, vattensamordnare vid Västerås stad, som tillsammans med Haus och Hushållningssällskapet tagit fram informationsskyltarna.

Här är åtgärderna som minskar övergödningen från jordbruket

Ett gult trähus med en informationsskylt om Brunnby gård på väggen.
En av informationsskyltarna vid Brunnby gård.