Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag

Delprojektet spänner över de Mälarnära vattendragen i Västmanlands län. I fokus står två mindre avrinningsområden i Västerås kommun, Limstabäcken och Asköbäcken. Limstabäcken rinner bland annat genom Brunnby, där Västerås stad har genomfört en rad visningsåtgärder för minskad näringsbelastning från jordbruket. Asköbäcken mynnar ut i ett värdefullt Natura 2000-område. Även andra vattendrag, som Svartån, Stäholmsbäcken och Arbogaån, kan komma att beröras av projektet.

Inom projektet får markägare hjälp med att prioritera, skaffa tillstånd och hitta finansiering för åtgärder som ska minska näringsutsläpp till sjöar och vattendrag. Finansieringen sker till exempel genom fonder som LOVA och landsbygdsprogrammet.

Projektet ingår i ett större delprojekt för att minska näringsläckage från jordbruksmark genom åtgärder i tre avrinningsområden, där olika modeller för åtgärdssamordning testas. Delprojektet har starka kopplingar till LEVA-projektet, som lanserades av Havs- och vattenmyndigheten under 2019.

kartbild över Mälaren vid Västerås

 

Asköbäckens och Limstabäckens avrinningsområden


Relaterade projekt

Åtgärder för minskad övergödning i Hågaåns avrinningsområde (Uppsala kommun)

Åtgärder för minskad övergödning i Kilaåns avrinningsområde (Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Södermanlands län)

Brunnby gård: Behåll näringen på åkern


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Västerås stad

Kontaktpersoner

Milad Fahimi, Länsstyrelsen i Västmanland
En kvinna i halvlångt mörkt hår, grå sjal och svart jacka.
Susanna Hansen, Västerås stad

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.