Demonstrationsslinga på Brunnby gård visar åtgärder i lantbruket

På Brunnby gård har Västerås stad anlagt en demonstrationsslinga, som följer vattnets väg genom åkermarken. Slingan består av informationsskyltar om olika åtgärder för att både behålla näringen på åkern, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet. I en kort film får vi följa med Susanna Hansen, Västerås stad, och lantbrukaren Roberth Kihlin på en promenad längs slingan.

I filmen får vi följa med Susanna Hansen, Västerås stad, och lantbrukaren Roberth Kihlin på en promenad längs med demonstrationsslingan.

Demonstrationsslingan har anlagts inom ramen för LIFE IP Rich Waters arbete med att minska övergödningen av sjöar och vattendrag. Som lantbrukare finns det mycket man kan göra för att minska läckaget av näringsämnen och slingan på Brunnby gård visar på åtta konkreta åtgärder. Vid varje åtgärd finns en informationsskylt som beskriver åtgärden och en länk till mer information på projektets webbplats.

Här kan du läsa mer om varje åtgärd

På Brunnby gård bedriver Hushållningssällskapet jordbruk och arrangerar varje år Brunnby Lantbrukardagar, som lockar besökare och utställare från hela landet.