Helhetsgrepp om miljön med vattenvårdsplanering på hästgårdar

Bilden föreställer två bruna hästar i en hage.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Följ med på digitala studiebesök!

En man och kvinna går längs ett staket vid ett vattendrag.

Nu har du chansen att följa med på digitala studiebesök till tre av våra delprojekt: Julmyra Horse Center, vattenparken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Aktivt arbete för bättre miljö på hästgårdar

En mörkbrun häst med rött och svart täcke står i en hage med ett svart staket.

På Julmyra Horse Center, en stor trav- och ridanläggning i Heby kommun, arbetar man aktivt med att säkerställa en bra vattenmiljö. Nu delar de med sig av goda exempel på åtgärder som du själv kan göra på din hästgård.

Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan

Häst och ryttare i paddock med skylt "Lurbo Ridklubb"

Hästars påverkan på övergödningen av sjöar och vattendrag har fått stor uppmärksamhet under senare tid. Framför allt har diskussionen rört kostnader för möjliga åtgärder och om och hur miljöhänsyn inom hästhållningen bör regleras. Många hästgårdar och ridanläggningar behöver konkret stöd för att komma igång med miljöarbetet. Lurbo ridklubb i Uppsala har tack vare länsstyrelsen och […]

Julmyra Horse Center prisas för miljöarbete

kvinna leder en häst i förgrunden. I bakgrunden syns hagar.

Julmyra Horse Center vinner Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020. Julmyra får priset för sitt arbete inom LIFE IP Rich Waters, med åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar. Lövsta Future Challenge är en satsning på svensk ridsport, som drivs med stöd av bland annat företagsledaren Antonia Ax:son Johnson. Sedan 2016 […]

Camilla Winqvist utsedd att vara med i regeringens utredning om övergödning

Övergödning är fortsatt ett stort problem för svenska sjöar, kuster och hav. Just nu pågår en statlig utredning för att säkerställa fler effektiva åtgärder mot övergödning och att det lokala engagemanget stärks. Camilla Winqvist, miljöstrateg i Heby kommun och en av de som är med och bidrar i LIFE IP Rich Waters, är utsedd av […]

Ny film visar miljöarbetet på Julmyras hästgård

I en nyinspelad film visar Julmyra Horse Center vad man kan göra för att minska problemet med övergödning från hästgårdar. ​Julmyra Horse Center deltar i LIFE IP Rich Waters tillsammans med Heby kommun. Under 2017 har gården genomfört en rad åtgärder för att minska sin påverkan på den känsliga vattenmiljön kring hästhagarna. I filmen Bättre […]

Praktiska råd för miljövänligare hästhagar

Skötsel och placering av hästhagar har stor betydelse för miljön. Genom att ta bort gödselhögar och överblivet foder i hästhagar kan du minska risken för fosforläckage till sjöar och vattendrag. Det är några av rekommendationerna i Greppa Näringens nya praktiska råd med fokus på hagar som är bra för både hästen och miljön. Ett konkret […]

Bra hagar för hästen och miljön

Är våra hästhagar ett problem för vattenmiljön? Den frågan diskuterades när Sveriges Lantbruksuniversitet arrangerade ett temaseminarium om övergödning från hästgårdar. Camilla Winqvist från Heby kommun och Carin Barrsäter från Julmyra Horse Center fanns på plats för att berätta om hur man tillsammans arbetar med åtgärder inom Rich Waters. Vi har fler hästar än kor i […]