Följ med på digitala studiebesök!

Nu har du chansen att följa med på digitala studiebesök till tre av våra delprojekt: Julmyra Horse Center, vattenparken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Bättre miljö på hästgården Julmyra Horse Center

Vid Julmyra Horse Center i Heby kommun jobbar man aktivt med att förbättra miljön för både hästarna och vattnet. Vid studiebesöket guidar Carin Barrsäter, Julmyra Horse Center, dig runt på gården och berättar mer om de åtgärder som de har gjort.

Om delprojektet Minskad övergödning på hästgårdar

Multifunktionell vattenpark i Uppsala

I Uppsala bygger kommunen en multifunktionell vattenpark som både ska rena vattnet, gynna biologisk mångfald och bli en plats för rekreation. Vid studiebesöket guidar Åsa Hedin, Uppsala kommun, dig runt i vattenparken och berättar om byggprocessen och hur parken är tänkt att fungera.

Om delprojektet Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Faunapassage i känslig kulturhistorisk miljö

Vid det gamla Turbinhuset vid Svartån i centrala Västerås har Västerås stad och Mälarenergi byggt en faunapassage för att skapa fria vandringsvägar för fisken från Mälaren upp i Svartån. Vid studiebesöket blir du guidad runt på området av Susanna Hansen, Västerås stad, och Johan Lind, Mälarenergi.

Om delprojektet Faunapassager i stadsmiljö