Aktivt arbete för bättre miljö på hästgårdar

På Julmyra Horse Center, en stor trav- och ridanläggning i Heby kommun, arbetar man aktivt med att säkerställa en bra vattenmiljö. Nu delar de med sig av goda exempel på åtgärder som du själv kan göra på din hästgård.

Om en hästhage placeras fel, kan vattenmiljön påverkas negativt eftersom fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Julmyra Horse Center har en vision om att fördubbla antalet hästar under de närmaste åren utan att påverka de närliggande vattendragen.

Inom LIFE IP Rich Waters genomför gården därför en rad åtgärder för att förbättra miljön på gården.

– Vi har bland annat förbättrat och underhållit diken, flyttat staket och anlagt fosfordammar för att förbättra hanteringen av dagvatten. Vi är en stor gård med över 200 hästar, men de här åtgärderna som vi har gjort funkar även bra att genomföra på en mindre gård, berättar Carin Barrsäter, projektledare på gården.

Lär dig mer om åtgärder för bättre miljö på en hästgård