Praktiska råd för miljövänligare hästhagar

Skötsel och placering av hästhagar har stor betydelse för miljön. Genom att ta bort gödselhögar och överblivet foder i hästhagar kan du minska risken för fosforläckage till sjöar och vattendrag.

Det är några av rekommendationerna i Greppa Näringens nya praktiska råd med fokus på hagar som är bra för både hästen och miljön.

Ett konkret exempel på hur en hästgård kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan är Julmyra Horse Center. Inom ramen för LIFE IP Rich Waters har Julmyra Horse Center genomfört en rad åtgärder för att minska läckaget av fosfor från hästhagarna. I Greppa Näringens skrift berättar miljökonsult Carin Barrsäter om gårdens arbete med dränering, skyddszoner och fosfordammar.

Greppa Näringen erbjuder rådgivning till lantbrukare, bland annat med målet att minska övergödningen från jordbruket. Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna.

Greppa Näringens Praktiska Råd, nr 26: Bra hagar för hästen och miljön.