Brunnby gård: Åtgärder för att behålla näringen på åkern

Åkermark

Övergödning leder bland annat till algblomning, syrebrist, påskyndad igenväxning och utarmning av den biologiska mångfalden i våra sjöar, vattendrag och hav. I inlandsvattnen är det oftast för höga fosforhalter som är ett problem, medan kväve i för höga halter blir ett problem på kusten och i havet.

Jordbrukets läckage av näringsämnen har pekats ut som en viktig källa till övergödning. Utlakningen från jordbruket beror på flera faktorer och bara en del av dem går att påverka. Mark läcker naturligt och all odling medför att utlakningen ökar från marken.

Det finns ändå mycket man som lantbrukare kan göra. Vid Brunnby gård i Västerås finns en demonstrationsanläggning där du genom att följa en markerad slinga kan ta del av information om åtgärder för att både behålla näringen på åkermarken, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet. 

Här är åtgärderna


Relaterade projekt

Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag


Medverkande parter

Västerås stad


Kontakt

Susanna Hansen, Västerås stad
susanna.hansen@vasteras.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.