Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Ett barn och en vuxen står med en håv vid ett vattendrag.

Uppsala kommun har anlagt en multifunktionell vattenpark i södra Gottsunda, mellan Gottsundagipen och Hågadalen. Området ingår i naturreservatet Hågadalen-Nåsten.

Dagvatten flera flerbostadshusområden och villaområden rann tidigare direkt ut i Hågaån och vidare ut i Ekoln (Mälaren) via öppna och kulverterade diken. När vattnet i stället samlas upp i vattenparken innan det rinner vidare hoppas Uppsala kommun kunna rena det från cirka hälften av alla näringsämnen, 80 procent av oljan och drygt 60 procent av tungmetallerna. Vattenparken består av en större damm med stigar, bänkar och broar för rekreation och friluftsliv.

Parken fungerar också som demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten erbjuds möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Hitta hit: Korsningen Gottsundavägen/Eksätravägen

Vattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för Rich Waters. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när vattenparkerna anläggs.

Multifunktionella vattenparker – ett samtal med Gustav Myhrman, Mälarenergi, Åsa Hedin, Uppsala kommun och Johan Axnér, Enköpings kommun. Samtalet är en inspelning från Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering, som arrangerades av LIFE IP Rich Waters 16-17 november 2021. Moderator är Kristina Johansson. Syntolkning finns på YouTube.

Följ med till vattenparken!

I en film från mars 2021 guidar Åsa Hedin från Uppsala kommun oss runt vattenparken. 

Vattenparken augusti 2021

Här ser vi inflödet av vatten till vattenparken.

Dagvattenpark – så funkar det

Illustration som visar dagvattnets färd från en bostad, via en vattenpark och vidare ut i en sjö.

 

Kort animation från SVT Nyheter som förklarar hur dagvattenparken i Gottsunda fungerar: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/dagvattenpark-sa-funkar-det

 

Relaterade projekt

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken


Läs mer om projektet

Nyhet: EU-ministern besökte Gottsunda dagvattenpark (20 juli 2022)

Nyhet: Invigning av dagvattenparken i Uppsala (30 maj 2022)

Lärdom och resultat: Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt (22 februari 2022)

Nyhet: Byggstart för vattenpark i Uppsala (28 augusti 2020)

Uppsala kommun: Dagvattenpark Gottsunda


Medverkande parter

Uppsala kommun

En man med kortklippt hår och skäggväxt.

Kontaktperson

Christoffer Hallbäck, Uppsala kommun