Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken

Informationsskyltar vid byggandet av en vattenpark i Smedjebacken.

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, kort kallat WBAB, bygger en vattenpark i anslutning till Bylandets reningsverk i Smedjebacken. Målet med den nya vattenparken är att den ska fungera som ett extra reningssteg för redan renat avloppsvatten. Genom ett system av dammar kommer vattenparken att fånga upp näringsämnen, tungmetaller och medicinrester innan vattnet rinner vidare ut i sjön Norra Barken.

Vattenparken blir också ett rekreationsområde, med gångstråk, bänkar och fågeltorn. Parken kommer att fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Multifunktionella vattenparker byggs även i Uppsala och Västerås inom ramen för Rich Waters. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när vattenparkerna anläggs.

Illustration över vattenparken i Smedjebacken.

Illustration över vattenparken. 


Tidplan

Juni 2022: Markförberedande arbete före byggstart.

Sommar och höst 2022: Vattenparken byggs, våtängar anläggs, dammar grävs och gångstråk förbereds.

Vår och sommar 2023: Vattenväxter planteras. 

Oktober 2023: Vattenparken invigs och öppnar för allmänheten. 


Relaterade projekt

Ytterligare två multifunktionella vattenparker byggs inom Rich Waters:

Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Multifunktionell vattenpark i Västerås


Medverkande parter

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning 

Kontaktperson

Martina Andersson, WBAB