Invigning av dagvattenparken i Uppsala

Nu är det dags för invigning av Gottsunda dagvattenpark i Uppsala. Parkens dammar renar dagvatten från bostadsområden  i Gottsunda innan det leds ut i Hågaån och vidare till Mälaren. I parken finns även gångstigar, spänger och bryggor. Vattnet, insektshotell, stenhögar och sandiga marker bidrar till ökad biologisk mångfald.

Dagvattenparken, som anlagts av Uppsala kommun inom ramen för LIFE IP Rich Waters, stod färdig under 2021 och har redan blivit ett välbesökt utflyktsmål. I förra veckan höll Åsa Hedin, projektledare och enhetschef och några ytterligare kollegor på Uppsala kommun, en guidning för ett 30-tal femteklassare. Barnen hjälpte till att fylla på material i insektshotellet och inventera djurlivet i dammarna. Samtidigt besöktes parken av både förskoleelever och universitetsstudenter.

– Det är underbart att se att vattenparken har blivit det populära rekreationsområde vi hoppats på, säger Åsa Hedin.

Om invigningen

På tisdag, 31 maj klockan 15.30, invigs dagvattenparken formellt av Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande och kommunalråd Rickad Malmström. Därefter blir det en guidning kring dagvattenparken för alla besökare.

Tid: 31 maj klockan 15.30
Plats: Korsningen Eksätravägen/Gottsundavägen.
Hållplats: Gottsundavägen.

Läs mer

Våra projekt: Multifunktionell vattenpark i Uppsala