Byggstart för vattenpark i Uppsala

Arbetet med att anlägga en så kallad multifunktionell vattenpark i Gottsunda, Uppsala, är nu igång. Vattenparken ska rena dagvattnet från Gottsunda innan det leds ut i Hågaån. Den kommer även att bidra till att öka den biologiska mångfalden i området.

I dag rinner allt dagvatten från bostadsområdet i södra Gottsunda direkt ut i Hågaån och vidare ut i Mälaren. Vattenparken, som anläggs av Uppsala kommun inom ramen för LIFE IP Rich Waters, kommer att samla upp och rena dagvattnet innan det rinner vidare. Förhoppningen, skriver Uppsala kommun i ett pressmeddelande, är att kunna rena vattnet från cirka hälften av alla näringsämnen, 80 procent av all olja och 60 procent av tungmetallerna. Parkområdet kommer att bestå av en större damm med gångstigar, bänkar, broar och brygga för rekreation och friluftsliv.

Vattenparken kommer också att fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

– Det känns kul att vi är igång med byggande av vattenparken. När dammen är fylld och all växtlighet etablerat sig kommer det att bli väldigt fint, säger Åsa Hedin, projektledare och enhetschef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Grävarbetena inleddes i början av augusti och ska enligt planen vara klara före årsskiftet. Sedan återstår plantering, kompletterande åtgärder för biologisk mångfald och installation av bryggor och liknande. Eftersom parken är belägen i ett naturreservat är det också viktigt att de fröer och plantor som används är av så lokal härkomst som möjligt. Det har varit en lång process med olika tillstånd, arkeologiska utredningar, inventeringar och slutligen framtagande av systemhandling och projektering.

Multifunktionella vattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Marken där vattenparken anläggs med en grävmaskin i bakgrunden
Foto: Uppsala kommun

Pressmeddelande: Dagvattenpark ska rena Hågaåns vatten

Delprojektet Multifunktionell vattenpark i Uppsala