Multifunktionell vattenpark i Västerås

Västerås stad bygger en multifunktionell vattenpark i Johannisberg, mellan kraftvärmeverket och flygfältet. Parken kommer att täcka en yta av ungefär 15 hektar, varav cirka 6,5 hektar vattenyta. Den ska rena dagvatten från västra delarna av staden innan det rinner ut i Mälaren och dessutom gynna den biologiska mångfalden i området för bland annat fladdermöss, småfåglar och trollsländor. Gångstråk, bryggor och sittmöbler ska finnas i området eftersom vattenparken även ska användas för rekreation.

Vattenparken kommer också fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra aktörer som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Vattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för Rich Waters. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när vattenparkerna anläggs.


Tidsplan

Byggstart hösten 2020

Invigning våren 2021


Relaterade projekt

Ytterligare två multifunktionella vattenparker byggs inom Rich Waters:

Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken


Medverkande parter

Västerås stad

Mälarenergi


Kontakt

Susanna Hansen, Västerås stad,
susanna.hansen@vasteras.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.