EU-ministern besökte Gottsunda dagvattenpark

Kvinna och man står på en gångbro och tittar ut över en damm. I bakgrunden syns skog och växtlighet.
Åsa Hedin, Uppsala kommun, visade runt när EU-minister Hans Dahlgren besökte Gottsunda dagvattenpark.

Miljö- och klimatfrågor står högt på agendan inom EU. Idag var Sveriges EU-minister Hans Dahlgren i Uppsala och passade då på att besöka Gottsunda dagvattenpark. Åsa Hedin från Uppsala kommun visade runt och berättade om projektet, som genomförts inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Ministern fick bland annat veta mer om hur parkens dammar renar dagvatten från näringsämnen och miljögifter men även om de insekter, fåglar och växter som trivs i vattenparken.

Hans Dahlgren var särskilt intresserad av hur det går till att starta och driva ett stort EU-projekt och hur kontakterna med EU sköts. En annan prioriterad fråga är klimatanpassning, inte minst med tanke på sommarens värmeböljor i Europa. Dagvattenparken är konstruerad för att även kunna ta hand om större mängder vatten vid kraftiga regn och skyfall.

– Det här visar ju att satsningar på miljö och klimat inte bara innebär uppoffringar utan även leder till nya spännande lösningar, konstaterade han efter besöket i vattenparken

Läs mer om projektet Multifunktionell vattenpark i Uppsala