Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Grävarbeten vid platsen för vattenparken, med en informationsskylt i förgrunden.

Uppsala kommun anlägger en multifunktionell vattenpark i södra Gottsunda, mellan Gottsundagipen och Hågadalen. Området utgörs i dag av produktiv åkermark och ingår i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Dagvattnet rinner från flera flerbostadshusområden och villaområden direkt ut i Hågaån och vidare ut i Ekoln (Mälaren) via öppna och kulverterade diken.

När vattnet i stället samlas upp i vattenparken innan det rinner vidare hoppas Uppsala kommun kunna rena det från cirka hälften av alla näringsämnen, 80 procent av oljan och drygt 60 procent av tungmetallerna. Vattenparken kommer att bestå av en större damm med stigar, bänkar och broar för rekreation och friluftsliv.

Parken kommer också att fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Vattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för Rich Waters. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när vattenparkerna anläggs.

Dagvattenpark – så funkar det!

Illustration som visar dagvattnets färd från en bostad, via en vattenpark och vidare ut i en sjö.
Kort animation från SVT Nyheter som förklarar hur dagvattenparken i Gottsunda fungerar: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/dagvattenpark-sa-funkar-det

Tidsplan

Grävarbetet påbörjat i augusti 2020


Relaterade projekt

Ytterligare två multifunktionella vattenparker byggs inom Rich Waters:

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken


Läs mer om projektet

Nyhet: Byggstart för vattenpark i Uppsala (28 augusti 2020)

Uppsala kommun: Dagvattenpark Gottsunda


Medverkande parter

Uppsala kommun


Kontakt

Åsa Hedin, Uppsala kommun
asa.hedin@uppsala.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.