Lågflödesmuddring i sjön Öljaren

Flera personer står och lyssnar till en man i varselkläder.

Sjön Öljaren i Katrineholms kommun har sedan tidigare stora problem med övergödning. Inom LIFE IP Rich Waters testar kommunen en metod för att förbättra vattenkvaliteten genom att suga upp de översta lagren av bottensedimenten, så kallad lågflödesmuddring.

Projektet bidrar både till att restaurera sjön och till att testa och utvärdera metoden med lågflödesmuddring för att minska internbelastningen och därmed få bukt med övergödningen av vattnet. Bottenslammet, som tas upp på land, kan användas som gödselmedel i skogen och åkrarna i området.

Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika slammet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när fosforhalten minskar och slammet fungerar som utmärkt gödning där det sprids ut.

Nationellt nätverk

Katrineholms kommun har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för kommuner och andra som redan har gjort eller planerar att göra lågflödesmuddring, för att utbyta kunskap och erfarenheter.


 

Läs mer om projektet


Medverkande parter

Katrineholms kommun

En kvinna med en keps som det står LIFE IP Rich Waters på. Hon har blå fleecejacka och en snusnäsduk runt halsen.

Kontaktperson

Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun