Stort intresse att vara med och bidra i frågor om lågflödesmuddring

Ett av delprojekten inom LIFE IP Rich Waters handlar om att dammsuga botten på sjön Öljaren för att minska tillförseln av fosfor. Med syftet att dela erfarenheter och kunskap arrangerade nyligen Jenny Herbertsson och Linda Aldebert från Katrineholms kommun, som jobbar med Öljaren, ett skypemöte för andra som sysslar med lågflödesmuddring.

​- Vi var 23 personer som deltog, från Gävle i norr till Kalmar i söder. Det var en blandad skara men de flesta som var med är projektdeltagare i olika lågflödesmuddringsprojekt, antingen genomförda, planerade eller pågående. Även representanter från LIFE IP Rich Waters projektledning, temasamordnare och Havs- och vattenmyndigheten var med och lyssnade, berättar Jenny Herbertsson, projektledare.

Sjön Öljaren
Sjön Öljaren

Vid mötet redovisades flera projekt:

  • Först gjorde Jenny Herbertsson och Linda Aldebert en kort dragning om delprojektet inom Rich Waters i sjön Öljaren.
  • Därefter presenterade Måns Lindell, projektledare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, deras projekt i sjön Ralången. Där är muddringen avslutad och tekniker för att använda sedimenten inom jordbruket testas nu.
  • Sedan berättade Renate Foks, projektledare, Fabio Kaczala, konsult Sweco och Ulf Rickardsson, Kalmar produktutveckling AB, om sitt pågående projekt i Malmfjärden, inom EU projektet LIFE SURE.
  • Frida Hellblom, vattensamordnare på Vallentuna kommun, berättade om deras projekt där de muddrat en del i Vallentuna sjön. Hon berättade också att de ska söka pengar för att kunna fortsätta arbetet under nästa år.

Dessutom presenterades två olika tekniker av lågflödesmuddring; vilka fördelar och nackdelar de olika teknikerna haft, resultat, lärdomar med mera.

– Det blev mycket frågor och givande diskussioner. En slutsats som vi kom fram till är att själva muddringen inte verkar vara något problem utan det är avvattningen och hanteringen av de stora mängder vatten som tas upp som blir flaskhalsen. Även där presenterades olika tekniker som använts i samband med avvattningen i de olika projekten, säger Jenny Herbertsson.

Gruppen lyfte som önskemål att träffas även i höst, och att då kanske kan göra ett studiebesök.

– Vi hade en träff hösten 2018 och då var vi omkring 15 deltagare. Nu var vi 23 stycken – det är roligt. Behovet av att få ta del och dela med sig av sina egna erfarenheter är verkligen stort och det är många som vill vara med och bidra i frågor kring lågflödesmuddring, säger Jenny Herbertsson.