Start för lågflödesmuddring i Öljaren

En grupp människor står och lyssnar på en person och ser ut över en matta där slammet ska samlas upp.
Uppsamlingsanordningen, dit det översta lagret av bottensedimentet pumpas upp. Näringen sedan kan återanvändas.

Vid sjön Öljarens strand i närheten av Julita är nu all utrustning på plats för den lågflödesmuddring som påbörjas under hösten. Åtgärden är en del i Katrineholms kommuns arbete för att minska övergödningen och förbättra Öljarens vattenstatus.

Framför allt beror övergödningen i Öljaren på internbelastning, det vill säga att näringsämnen som lagrats i sjöbotten läcker ut i vattnet. Inom LIFE IP Rich Waters testar kommunen nu en metod där de översta lagren av bottensedimentet sugs upp och avlägsnas, så kallad lågflödesmuddring.

Förra hösten upphandlades företaget Järven Ecotech för att utföra själva sugmuddringen. Förarbetet har bland annat bestått i att ta prover på sedimentet för att se vad det egentligen innehåller. Tanken är att det fosforrika slammet ska återanvändas som näring på åker- och skogsmarker.

Lågflödesmuddringen i Öljaren är det största projektet i sitt slag och har fått tillstånd för tio hektar.

En kvinna och en man står framför en båt vid en sjö. Båda är iklädda ljusblå kepsar och ler mot kameran.
Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun och Mikael Strand, Järven Ecotech.

I samband med Vattenveckan i Södermanland arrangerade Katrineholms kommun en visning vid Gimmersta Säteri, där muddringsslammet ska tas omhand. Projektledaren Jenny Herbertsson från Katrineholms kommun och Mikael Strand från Järven Ecotech fanns på plats för att berätta om pilotprojektet.

– Det känns väldigt roligt att vi äntligen är igång. Vi började jobba med Öljaren redan 2009 så det passade bra för oss att hoppa på möjligheten att delta i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Förutom lågflödesmuddringen har vi också arbetat med andra projekt runt sjön, bland annat med enskilda avlopp, berättar Jenny Herbertsson.

I början kommer man att suga försiktigt och inte köra på full kapacitet. Det är fortfarande mycket som behöver kontrolleras. Till exempel ska Sveriges Lantbruksuniversitet studera hur kräftor påverkas av åtgärden.

Intresset från andra kommuner har varit stort och många väntar nu på att se vilka lärdomar som kan dras från projektet och hur vattenmiljön påverkas.

Evenemanget under Vattenveckan arrangerades av Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, Katrineholms kommun, Lantbrukarnas Riksförbund och LIFE IP Rich Waters.


Läs mer

Våra projekt: Lågflödesmuddring i sjön Öljaren

Nyhet: Klart med nytt företag som ska dammsuga Öljaren (16 november 2020)

Nyhet: Mer pengar till lågflödesmuddringen i Öljaren (13 september 2019)

Katrineholms kommun: Lågflödesmuddring i Öljaren (extern länk)