Klartecken för vattenpark i Smedjebacken

Skiss över fem dammar i olika storlekar, omgivna av grönska.
Principskiss över dammarna i vattenparken, som de utformats av WRS. Bild: Sweco.

I veckan antog kommunfullmäktige i Smedjebacken detaljplanen för den vattenpark som ska anläggas av WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Därmed kan arbetet med att bygga en så kallad multifunktionell vattenpark i anslutning till Bylandets reningsverk vid sjön Barken i Smedjebacken dra igång på allvar.

Vattnet från Bylandets reningsverk rinner via Norra och Södra Barken samt Kolbäcksån ner till Mälaren. Vattenparken ska fungera som ett extra reningssteg för redan renat avloppsvatten. Genom ett system av dammar kommer vattenparken att fånga upp ytterligare näringsämnen, tungmetaller och medicinrester.

Parken kommer även att bli ett spännande och annorlunda rekreationsområde för allmänheten med bland annat gångstråk, bänkar och vattenkanaler. Tanken är att parken ska bidra till ökad kunskap om vatten ur ett miljöperspektiv. Liknande multifunktionella vattenparker byggs även i Johannisberg, Västerås och i Gottsunda, Uppsala.

Efter beslutet i fullmäktige går nu arbetet vidare med att upphandla en entreprenör som ska bygga vattenparken. Byggstart är planerad till i höst och WBAB räknar med att vattenparken kan stå färdig i augusti 2022.


Läs mer

Våra projekt: Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken

Detaljplanen antagen för del Smedjebacken 3:1 – Vattenparken (WBAB:s webbplats)