Nu invigs Smedjebackens vattenpark!

Lördag 7 oktober är det dags för invigning av den tredje och sista vattenparken som anlagts inom LIFE IP Rich Waters: Smedjebackens vattenpark. Den nya vattenparken har byggts av WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB) och ska fungera som ett extra reningssteg för redan renat avloppsvatten. Parken kommer också att erbjuda oss människor ett fint rekreationsområde. Vattenmiljön gynnar dessutom den biologiska mångfalden och dammarnas öppna vattenspegel kommer till exempel locka till sig trollsländor, svalor och fladdermöss.

Illustration över vattenparken i Smedjebacken.
Smedjebackens vattenpark renar vattnet ytterligare innan det rinner ut i Mälaren.

Dagens reningsverk klarar inte helt av att rena vattnet på föroreningar som läkemedelsrester, tungmetaller och miljögifter. Genom dammarna i den nya vattenparken kommer vattnet att renas ytterligare innan det rinner ut i Kolbäcksån och sjön Norra Barken och vidare till Mälaren. Växterna i dammarna kommer dessutom ta upp de näringsämnen som finns i vattnet och på så sätt bidra till minskad övergödning av de sjöar och vattendrag som rinner ut i Mälaren.

Smedjebackens vattenpark kommer att fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Tid, plats och program för invigningen 7 oktober – WBAB:s webbplats

Om Smedjebackens vattenpark – Rich Waters webbplats

Även Uppsala kommun, Västerås stad och Mälarenergi har anlagt så kallade multifunktionella vattenparker inom Rich Waters.

Att anlägga en multifunktionell vattenpark – lärdomar från Västerås, Uppsala och Smedjebacken