Kunskapsutbyte och dialog viktigt i arbetet med kulturmiljöer vid vatten

Turbinhuset vid forsen nedströms bron i Västerås

Frågan om kulturmiljöer i och vid vatten är aktuell, inte minst i samband med den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Hur kan vi på bästa sätt kombinera åtgärder för fria vandringsvägar för fisk och samtidigt bevara våra kulturmiljöer för kommande generationer? Den frågan diskuterades förra veckan, under ett välbesökt webbinarium arrangerat av LIFE IP […]

Besök en fiskväg i sommar!

Picknickmöbel med grillplats bredvid ett vattendrag med stenar. I bakgrunden syns en vägbro och röda hus.

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt pågår ett aktivt arbete för att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen. Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om 18 åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser.

Slow tv från Svartån – följ fiskens vandring i faunapassagen!

Flodnejonöga

Under våren behöver de flesta fiskar vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. Den nya faunapassagen i centrala Västerås gör det åter igen möjligt för Mälarens fiskar att komma upp i Svartån. Från och med nu kan alla intresserade följa fiskvandringen live på webben.

A tool for risk assessment, regarding pesticides in ground- and surface waters

Deliverable No. 5. 31/10/2018 (Action C1) Summary of MACRO-SE delivery This delivery consists of 5 parts: Delivery description of simulations conducted by the Swedish University of Agricultural Sciences – Centre – for Chemical Pesticides (SLU-CKB) in 2017 and 2018. The work to build the MACRO-SE tool was carried out outside the scope of LIFE-IP RW […]