”Utmaningen att minska spridningen av PFAS är antagen!”

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö. Mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. För att utbyta erfarenheter och kunskap kring PFAS anordnade vi och Mälarens vattenvårdsförbund en konferensdag den 21 oktober.

Tillsammans med 75 deltagare från kommuner, länsstyrelser, vattenverk och företag funderade vi på hur vi tillsammans kan säkerställa god vattenkvalitet i Mälaren.

– Det blev en laddad och uppskattad dag där vi tillsammans diskuterade betydelsen av att kartlägga spridningen av PFAS, av att spåra föroreningskällorna och av att genomföra saneringsåtgärder. Efter dagen stod det klart att vi är många kunniga och engagerade som nu har antagit utmaningen att minska spridningen av PFAS. Det är också tydligt att ett gemensamt arbete kan ta oss en god bit på vägen mot en giftfri miljö, berättar Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund.

De som delade med sig av sin erfarenhet och kunskap genom presentationer var:

  • Frida Ekman (SVOA) och Helene Ejhed (Norrvatten).
  • Emma Lemos och Herman Carr (Länsstyrelsen Stockholm).
  • Ingrid Hägermark (Mälarens vattenvårdsförbund) och Maria Petterson (Stockholms stad).
  • Jenny Herbertsson (Katrineholms kommun).
  • Class Bergqvist (Naturvårdsverket).
  • Andriy Malovanyy (IVL).
  • Barbara Culos (Ragn-Sells Treatment & Detox).

Moderator för dagen var Kristina Johansson, LIFE IP Rich Waters.

Om PFAS-arbetet inom Rich Waters

På Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats kan du ta del av presentationerna från dagen