Verktyg för minskad internbelastning

En bild som visar en kvinna i en båt som använder en utrustning för att ta prover från sjöns sediment.

Moa Stangefelt tar sedimentsprover i sjön Tyssslingen, Örebro kommun. Foto: Per Wedholm

Övergödning av sjöar och kustvikar förstärks när fosfor och andra näringsämnen, som finns lagrade i bottensedimenten, läcker ut i vattnet. Inom LIFE IP Rich Waters testas olika metoder för att minska denna så kallade internbelastning. Resultaten bidrar till bättre kunskap om vilka åtgärder som är mest effektiva för att få bukt med problemet.

Det saknas idag tillräcklig kunskap om vilka sjöar som är övergödda på grund av internbelastning. För att lyckas med åtgärder för bättre vattenstatus är det därför viktigt att bättre kunna identifiera vad övergödningen beror på. I delprojektet  utvecklas verktyg och arbetssätt för att bedöma internbelastningen i sjöar. Ett 20-tal övergödda sjöar undersöks genom provtagningar och mätningar.

Arbetet har utökats genom ett kompletterande projekt, finansierat av Havs- och vattenmyndigheten, för att kartlägga internbelastningens omfattning både på regional och nationell nivå.

IVL Svenska Miljöinstitutet och SLU kommer även att utvärdera effekterna av de konkreta åtgärder som utförs inom Rich Waters – aluminiumbehandlng av Norrviken och lågflödesmuddring i Öljaren.


Läs mer om projektet

Nyhet: Vägledning om åtgärder mot internbelastning ute för synpunkter (26 november 2020)

Nyhet: Nya riktlinjer för övervakning av internbelastade sjöar (22 september 2020)

Nyhet: Övergödning från internbelastning: Nytt projekt kartlägger svenska sjöar (28 september 2018)

Nyhet: Experter från Finland och Danmark i referensgrupp mot internbelastning (9 februari 2018)

Publikation: Riktlinjer för övervakningsprogram för sjöar som kan ha förhöjd internbelastning


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Örebro län

IVL Svenska miljöinstitutet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Hjälmarens vattenförbund

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Örebro kommun

En man med grått hår, blå keps och blå pikétröja.

Kontaktperson

Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.