Verktyg för minskad internbelastning

En bild som visar en kvinna i en båt som använder en utrustning för att ta prover från sjöns sediment.

Moa Stangefelt tar sedimentsprover i sjön Tyssslingen, Örebro kommun. Foto: Per Wedholm

Övergödning av sjöar och kustvikar förstärks när fosfor och andra näringsämnen, som finns lagrade i bottensedimenten, läcker ut i vattnet. Det saknas idag tillräcklig kunskap om vilka sjöar som är övergödda på grund av internbelastning. För att lyckas med åtgärder för bättre vattenstatus är det därför viktigt att bättre kunna identifiera vad övergödningen beror på. I delprojektet har 

Inom LIFE IP Rich Waters har SLU, IVL Svenska miljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro län därför utvecklat ett nytt verktyg för att bedöma om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera eventuella åtgärder. Metoden, som bygger på undersökningar från 45 svenska sjöar och på internationell data, beskrivs steg-för-steg i Handbok för åtgärder mot internbelastning. Här finns även en analys av koldioxidavtryck av olika åtgärder.

IVL Svenska Miljöinstitutet och SLU utvärderar även effekterna av de konkreta åtgärder som utförs inom Rich Waters – aluminiumbehandlng av Norrviken och lågflödesmuddring i Öljaren.


 

Handbok för åtgärder mot internbelastning

Handboken lanserades i april 2023 och är det första samlade beslutsverktyget när det gäller internbelastning i Sverige.

Ta del av Handbok för åtgärder mot internbelastning!

Vad är internbelastning?

I den här filmen berättar Ernst Witter från Länsstyrelsen i Örebro län om internbelastning utifrån den handbok som har tagits fram inom LIFE IP Rich Waters.

Frågor och svar om internbelastning

I en serie korta filmer svarar Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro, på de vanligaste frågorna om övergödning och internbelastning av sjöar.

Frågor och svar om internbelastning


 

En man med grått hår, blå keps och blå pikétröja.

Kontaktperson

Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro