Multifunktionell vattenpark i Västerås

Dekorativ bild på en damm där Mälaren skymtar i bakgrunden.
Fotograf: Lasse Fredriksson

Västerås stad och Mälarenergi bygger en multifunktionell vattenpark i Johannisberg, mellan kraftvärmeverket och flygfältet. Parken kommer att täcka en yta av ungefär 15 hektar, varav cirka 6,5 hektar vattenyta. Den ska rena dagvatten från västra delarna av staden innan det rinner ut i Mälaren och dessutom gynna den biologiska mångfalden i området för bland annat fladdermöss, småfåglar och trollsländor. Gångstråk, bryggor och sittmöbler ska finnas i området eftersom vattenparken även ska användas för rekreation.

kartbild över området där parken byggs

Illustration över parkens utformning

Vattenparken kommer också fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra aktörer som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Vattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för Rich Waters. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när vattenparkerna anläggs.

Två kvinnor går över ängsliknande område där vattenparken ska anläggas.

Se ett inslag från SVT Västmanland, där Susanna Hansen från Västerås stad berättar om projektet med vattenparken.


Tidsplan

Byggstart oktober 2020

Invigning hösten 2021


Läs mer om projektet

Mälarenergi blogg: Ny vattenpark renar Mälaren


Relaterade projekt

Ytterligare två multifunktionella vattenparker byggs inom Rich Waters:

Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken


Medverkande parter

Västerås stad

Mälarenergi

Kontaktpersoner

En kvinna i halvlångt mörkt hår, grå sjal och svart jacka.
Susanna Hansen, Västerås stad
Gustav Myrhman, Mälarenergi

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.