Multifunktionell vattenpark i Västerås

Flera dammar med stigar och växtlighet i förgrunden
Johannisbergs våtmarkspark

Västerås stad och Mälarenergi har anlagt en multifunktionell vattenpark i Johannisberg, mellan kraftvärmeverket och flygfältet. Parken täcker en yta av ungefär 15 hektar, varav cirka 6,5 hektar vattenyta. Vattenparken, som har fått namnet Johannisbergs våtmarkspark, har flera funktioner. Förorenat dagvatten från de västra delarna av staden renas när det får passera genom våtmarkens dammar, innan det släpps vidare ut i Mälaren. Miljön i våtmarksparken gynnar den biologiska mångfalden i området med bland annat fladdermöss, småfåglar och trollsländor. Området erbjuder samtidigt en fin naturmiljö för rekreation och friluftsliv.

Hitta hit: Parken finns mellan kraftvärmeverket och flygfältet i Johannisberg, Västerås.

Illustrationen nedan visar hur vattenparken fungerar:

 

Illustration över parkens dammsystem och karta över området.
Illustration: Tobias Flygar

Vattenparken kommer också fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra aktörer som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Vattenparker byggs även i Smedjebacken och Uppsala inom ramen för Rich Waters. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när vattenparkerna anläggs.

Multifunktionella vattenparker – ett samtal med Gustav Myhrman, Mälarenergi, Åsa Hedin, Uppsala kommun och Johan Axnér, Enköpings kommun. Samtalet är en inspelning från Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering, som arrangerades av LIFE IP Rich Waters 16-17 november 2021. Moderator är Kristina Johansson. Syntolkning finns på YouTube.

 


Läs mer om projektet

Lärdom och resultat: Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt (22 februari 2022)

Mälarenergi blogg: Ny vattenpark renar Mälaren

Nyhet: Invigning av Johannisbergs våtmarkspark


Relaterade projekt

Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken


Medverkande parter

Västerås stad

Mälarenergi

Kontaktpersoner

En kvinna i halvlångt mörkt hår, grå sjal och svart jacka.
Susanna Hansen, Västerås stad
Man med mörk mössa och gul varseljacka.
Gustav Myrhman, Mälarenergi