Åtgärder mot övergödning i Kiladalen: Lokalt vattenkansli

Tre personer vid sjö.

Kiladalen är en gammal jordbruksbygd med stora övergödningsproblem i sjöar och vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, i samarbete med länsstyrelsen i Södermanland, startat ett lokalt vattenkansli. Kansliet verkar främst för att få till stånd lokala åtgärder mot övergödning i Kiladalen, och ger stöd i ansökningar för att förbättra vattenmiljön, hjälp med underlag för tillståndsansökningar, fältarbeten och geografiska analyser av mark- och vattenförhållanden. Man arrangerar även inspirationsdagar och workshops. Arbetet bygger på ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare.

Projektet ingår i ett större delprojekt för att minska näringsläckage från jordbruksmark genom åtgärder i tre avrinningsområden, där olika modeller för åtgärdssamordning testas. Delprojektet har starka kopplingar till LEVA-projektet, som lanserades av Havs- och vattenmyndigheten under 2019.


Relaterade projekt

Åtgärder för minskad övergödning i Hågaåns avrinningsområde (Uppsala kommun)

Åtgärder för minskad övergödning i Limstabäcken och Asköbäcken (Västerås stad och länsstyrelsen i Västmanlands län)


Läs mer om projektet

Lärdom och resultat: Lyckat lokalt vattenkansli i Kiladalen: ”Att ha ett underifrånperspektiv är ett måste”!

Nyhet: Stort engagemang kring åtgärder i Kiladalen

Lärdomar och resultat:  Det är inte bara åtgärderna som räknas, det är även vägen dit

Lärdomar och resultat: Lokalt vattenkansli har ökat kunskapen om vattenmiljön i Kiladalen

Nyhet: Workshop om Kiladalen – startskott för nya samarbetsformer

Lärdomar och resultat: “Filminarium” om arbetet i Kiladalen

Lärdomar och resultat: Bålsjön – lokalt engagemang som ger ringar på vattnet

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund (extern länk): Lokalt vattenkansli


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Kontaktperson

En kvinna med Rich Waters-mössa står vid en sjö.
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
En kvinna med mörkt lockigt hår.
Mia Sklenar, Länsstyrelsen Södermanland

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.