”Filminarium” om arbetet i Kiladalen

Tre personer spelar in en film.

I Kiladalen bubblar det av engagemang och initiativ, bland annat tack vare ett av våra delprojekt. Det är Länsstyrelsen i Södermanlands län tillsammans med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund som arbetar för att skapa samverkan och höja vattenkvaliteten i Kilaån.

I januari 2020 arrangerade projektet en workshop för att starta det nya samarbetet och få en gemensam bild av de olika intressen som finns i Kiladalen. Under våren skulle arbetet ha följts upp med ett nytt möte, men de planerna fick ändras på grund av coronapandemin. Istället har länsstyrelsen och vattenvårdsförbundet besökt några av dem som engagerat sig i arbetet, för att dela med sig av en del av det åtgärdsarbete som pågår kring Kilaån.

Del 1: Om LIFE IP Rich Waters och projektet i Kiladalen

Anneli Carlén från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Ola Pettersson från Länsstyrelsen i Södermanlands län berättar om projektet i Kiladalen.

Del 2: Våtmarken Erkan

Vi besöker det som ska bli våtmarken Erkan – ett projekt som varit på gång i tio år men nu äntligen ser ut att bli verklighet – och pratar med Brita och Anders Roman på gården Berga-Tuna.

Del 3: Gårdsvisa vattenplaner i Kiladalen

De gårdsvisa vattenplanerna ska leda till minskat läckage av näringsämnen från lantbruk och därmed minska övergödningen av vattendragen. I filmen intervjuar Ola Pettersson lantbrukarna Mats Johansson och Kjell Johansson som deltagit i projektet.

Del 4: Kilaåns regleringsföretag

Gustaf Hellström, markägare och ordförande i Kilaåns regleringsföretag berättar för Anneli Carlén om underhållet av diken för att minska och hindra översvämningar av åkermark – ett arbete som har blivit mer komplext med ökade krav på att värna biologisk mångfald.

Del 5: Uppföljning av workshop

En workshop i januari 2020 blev startskottet för ett nytt samarbete kring arbetet med bättre vattenkvalitet i Kilaåns avrinningsområde. I filmen reflekterar Anneli Carlén och Ola Pettersson om hur arbetet ska tas vidare.


Kontakta oss

Ola Pettersson, Länsstyrelsen i Södermanlands län, ola.pettersson@lansstyrelsen.se
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, anneli.carlen@nvvf.se

Mer information

Om delprojektet Åtgärder mot övergödning i Kiladalen: Lokalt vattenkansli

Om delprojektet Vattenplaner för gårdar och avrinningsområden