Stort engagemang kring åtgärder i Kiladalen

Den 18 mars hölls en välbesökt inspirationsdag i Kiladalen i Ålberga. Lantbrukare, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund, Nyköpings kommun, Länsstyrelsen och Sportfiskarna berättade om det fantastiska arbetet med åtgärder som sker inom Rich Waters delprojekt Lokalt vattenkansli i Kiladalen.

Det finns mycket kunskap och engagemang hos lantbrukarna, som ser fram emot att jobba vidare med åtgärder i området. Inspirationsdagen var en välkommen vitamininjektion på delprojektet då det inte kunnat hållas några fysiska möten under coronapandemin. Framöver planeras en fortsatt dialog mellan Länsstyrelsen, vattenvårdsförbundet och lantbrukarna genom en uppföljning av den uppskattade workshopen 2020, fältbesök vid några av åtgärderna som gjorts samt ny inspirationsträff i slutet på sommaren. Mer information om detta kommer!

Mia Sklenar, Länsstyrelsen, och Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, leder arbetet med Lokalt vattenkansli i Kiladalen.