Bålsjön – lokalt engagemang som ger ringar på vattnet

Man och kvinna framför en sjö.

Med kornhalm, vassklippning och lokalt engagemang ska vattenkvaliteten i Bålsjön i Nyköpings kommun nu bli bättre. Det hoppas i alla fall den arbetsgrupp som driver projektet Rädda Bålsjön!

Projektet drogs igång för drygt ett år sedan. Bålsjön har sedan många år tillbaka drabbats av algblomning och ökad igenväxning på grund av problem med övergödning. Med stöd av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och länsstyrelsen har Bålsjöns vattenvårdsförening sökt och beviljats LOVA-bidrag, inom ramen för ett större arbete i LIFE IP Rich Waters mot övergödning i Kiladalen.

Under våren ska 200 säckar kornhalm läggas ut i sjön för att minska algblomningen. Kornhalmen kombineras med andra åtgärder, till exempel vassklippning. Kornhalmssäckarna tas upp igen i höst och planen är att göra om processen nästa år med ny, färsk halm.

– Vi som bor här tycker ju om den här sjön. För oss är det här ett långsiktigt projekt som kommer att pågå under minst fem år, berättar Börje Eriksson från Bålsjöns vattenvårdsförening.

”Vi som bor här tycker ju om den här sjön”

Förebilden kommer från sjön Hönsan i Hedemora, där man framgångsrikt använt kornhalm för att rena sjön från alger. Enligt Börje Eriksson ökade siktdjupet i Hönsan med två meter på bara ett par veckor. För fem år sedan var Hönsan en igengrodd sjö, idag är det en populär badsjö.

Exakt hur den kemiska processen går till är inte klart, men kunskapen om att kornhalm har en effekt på övergödning har funnits länge och används i till exempel akvarier för att slippa tillväxt av alger. Kornhalmen är finare än vanlig halm och bryts därmed ned lättare. Det krävs solstrålning, samt att vattentemperaturen överstiger tio grader. I nedbrytningsprocessen produceras väteperoxid, som i sin tur sätter stopp för algblomningen.

200 säckar kornhalm har packats.

För att kunna följa upp effekten av åtgärderna i Bålsjön mäter Börje Eriksson siktdjupet varje vecka och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund tar regelbundna vattenprover.

– Vi är jättespända på att se hur det går med algerna. Här har vi sett väldigt mycket algblomning genom åren. Nu kommer vi att kunna se om projektet med kornhalm ger någon effekt, eftersom vi har en bra serie med data att jämföra med, säger Anneli Carlén från vattenvårdsförbundet.

”Nu kommer vi att kunna se om kornhalmen ger någon effekt”

Arbetet för Bålsjön har engagerat de boende runt sjön och lett till en rad nya aktiviteter. Bland annat har lågstadieelever från Ålbergaskolan deltagit i arbetet genom att ta prover och titta på djurlivet i sjön.

Hugo Leijon är en av dem som engagerat sig i gruppen för att Rädda Bålsjön. Hans idé är att bygga en liten ekoby i anslutning till vattnet, med stugor för uthyrning. Vassen som slås i sjön används till bygget.

– Jag vill ge fler människor möjlighet att komma ut i naturen och lära sig mer om ekosystemet och om Bålsjön, förklarar Hugo Leijon.

Han vill även ta tillvara kornhalmssäckarna när de väl tas upp ur sjön för att använda dem i ett försök att odla ostronskivling.


Mer information

Projektet Rädda Bålsjön på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds webbplats

Om delprojektet Ågärder mot övergödning i Kiladalen