Workshop om Kilaån – startskottet för nya samarbetsformer

Den 23 januari arrangerade Länsstyrelsen i Sörmlands län en workshop med syftet att få en gemensam bild av de olika intressen som finns i Kiladalen. Tanken med workshopen var att kunna börja planera för det gemensamma arbetet för att förbättra vattenkvalitet och annat av betydelse som rör Kilaån.

​- Tack vare samtalsledaren Agneta Setterwall fick olika intressen komma till tals på ett strukturerat sätt och heta frågor fick chans att diskuteras i en öppen miljö. Workshopen möjliggjorde många nya kunskaper i sakfrågor och att nya kontakter slöts, säger Ola Pettersson på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Agneta Setterwall var samtalsledare vid den uppskattade workshopen.

Nu kommer Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Södermanland fortsätta samla alla intressenter kring Kilaån. Redan under workshopen kom det fram idéer till samarbetsformer och arbetsprojekt att arbeta vidare med.

– Vi ska nu arbeta tillsammans för ett fungerande vattenlandskap där jordbruk, planfrågor och kulturmiljö går hand i hand med målet att sänka halterna av närsalter, skapa bra levnadsmiljöer och goda möjligheter för vattenlevande djur och växter, säger Anneli Carlén, på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

Workshopen arrangerades som ett led i arbetet inom projektet Lokalt vattenkontor, LIFE IP Rich Waters. Projektet syftar till att förbättra vattenkvaliteten så att vi kan nå god status i våra sjöar och vattendrag.

Medverkande på workshopen:

 • Representanter från flera enheter och avdelningar på Länsstyrelsen i Södermanlands län,
 • Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund,
 • Kila Hembygdsförening,
 • Bålsjöns vattenvårdsförening,
 • LRF,
 • Kilaåns regleringsföretag,
 • Ålberga Bruk AB,
 • Enskilda lantbrukare,
 • En enskild intressent som bor i avrinningsområdet,
 • Kiladalens församling,
 • Lovanggruppen,
 • Kiladalens vattenvårdsförening,
 • Sportfiskarna och
 • Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund