Webbinarium: Internbelastning av fosfor i sjöar

Välkommen på ett webbinarium om internbelastning av fosfor i sjöar. Vi presenterar Handbok för åtgärder mot internbelastning och ett verktyg för att steg-för-steg bedöma om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera eventuella åtgärder. Verktyget presenteras i Handbok för åtgärder mot internbelastning Målgrupp Webbinariet är öppet för alla med intresse för frågan men […]

Helhetsgrepp om miljön med vattenvårdsplanering på hästgårdar

Bilden föreställer två bruna hästar i en hage.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Höga halter fosfor i Mälarmynnande vattendrag

Keps med logotyper i förgrunden. I bakgrunden syns en bäck med näckrosor i ett jordbrukslandskap.

Under 2020 och 2021 har Länsstyrelsen i Västmanlands län tagit vattenprover för att analysera näringsämnen i sju vattendrag som mynnar i Mälaren. Resultaten visar att samtliga vattendrag hade höga halter av fosfor och att det verkar finnas en koppling mellan halten totalfosfor och vattenflödet i vattendragen. Vattenprovtagningen har utförts inom LIFE IP Rich Waters och […]

Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit lyckad och kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en slutrapport. – Vi tror att […]

Minskat fosforläckage genom bättre placering av våtmarker

En våtmark med träskkant i förgrunden och en barrskog i bakgrunden

Våtmarker är en viktig åtgärd för att minska näringsläckage från jordbruksmark till vattendrag och sjöar. Bara i Sverige anläggs mer än 500 hektar ny våtmark varje år och en stor satsning på ännu fler våtmarker pågår. Men var ska våtmarker placeras för att få till så bra fosforrening som möjligt?

Julmyra Horse Center prisas för miljöarbete

kvinna leder en häst i förgrunden. I bakgrunden syns hagar.

Julmyra Horse Center vinner Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020. Julmyra får priset för sitt arbete inom LIFE IP Rich Waters, med åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar. Lövsta Future Challenge är en satsning på svensk ridsport, som drivs med stöd av bland annat företagsledaren Antonia Ax:son Johnson. Sedan 2016 […]