Övergödning från lantbruket

Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Nästan samtliga kustvatten och hälften av distriktets sjöar och vattendrag bedöms vara påverkade. Övergödningen beror i stor utsträckning på att fosfor och kväve läcker från jordbruket. Det leder bland annat till att vattenmiljöer växer igen och en ökad algblomning. Det hotar djur och växter och våra naturupplevelser, bad och friluftsliv.

Inom LIFE IP Rich Waters har vi flera resultat kopplat till just övergödning från lantbruket. Dessa resultat kan vara till hjälp för dig som jobbar med vattenfrågor på en kommun, länsstyrelse eller vattenorganisation, eller som är rådgivare eller åtgärdssamordnare.