Lokalt vattenkansli – ett stöd i åtgärdssamordningen

En kvinna med färgglad rutig skjorta i förgrunden, med tre personer bakom.

Ett framgångsrikt sätt att få fart på arbetet med åtgärder för bättre vatten är att starta ett lokalt vattenkansli för åtgärdssamordning. Det har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och länsstyrelsen i Södermanland gjort i Kiladalen. Förutom att jobba med lokala åtgärder mot övergödning ger vattenkansliet stöd i ansökningar för att förbättra vattenmiljön, hjälp med underlag för tillståndsansökningar, fältarbeten och geografiska analyser. Kansliet arrangerar även inspirationsdagar och workshops. Arbetet bygger på ett underifrånperspektiv och därmed ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare.

För dig som på olika sätt arbetar med åtgärder för bättre vatten och har mycket kontakt med lantbrukare och markägare – här kan du ta del av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds och Länsstyrelsen Södermanlands lärdomar och tankar från arbetet!

Följ med till Kiladalen!

I en serie filmer får du följa med medarbetare från länsstyrelsen i Sörmland och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund när de besöker några av de markägare och lantbrukare som har engagerat sig i åtgärdsarbetet i Kiladalen.

Filminarium om Kiladalen

Åtta tips om kommunikation

– Fungerar inte kommunikationen mellan berörda parter blir det inte heller några åtgärder. Inga nya initiativ kommer till och det blir ingen samverkan överhuvudtaget i bygden. Att ha ett underifrånperspektiv i sin åtgärdssamordning är ett måste, säger Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

Annelis åtta tips om kommunikation och samverkan

Karta: Full fart i Kiladalen

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund har tagit fram en karta med information om de åtgärder som hittills har gjorts i Kiladalen.