Så tar du fram en vattenvårdsplan för jordbruk inom ett avrinningsområde

Arbetar du som åtgärdssamordnare, rådgivare? Eller jobbar du med övergödningsfrågor på en vattenorganisation, kommun eller länsstyrelse? Nu finns en arbetsmetod som ger dig handfasta tips på hur du kan ta fram en vattenvårdsplan för att minska fosforbelastningen från jordbruket i ett avrinningsområde.

Läs arbetsmetoden!

En vattenvårdsplan för att minska fosforbelastningen från jordbruk inom ett avrinningsområde ska:

  • identifiera riskområden för fosforförluster från jordbruket och
  • föreslå åtgärder för att minska fosforförlusterna.

Här kan du ta del av arbetsmetoden

Exempel: Vattenvårdsplan för Alsens avrinningsområde (Lovanggruppen)

Introduktion till vattenvårdsplanering för att minska fosforförluster från jordbruket (kortversion)

Vattenvårdsplanering på gårdsnivå – till nytta för lantbruket och miljön

Missa inte filmen som LIFE IP Rich Waters har tagit fram om just vattenvårdsplanering på gårdsnivå. I filmen får vi följa rådgivaren Line Strand under ett besök hos fårbonden Tomas Olsson på Norrby gård i Kungsör. Filmen kan användas som stöd och inspiration i ditt samtal med markägare och lantbrukare.